Over de campagne

Met de campagne ‘Wat kan mij helpen’ wil het ministerie van Justitie en Veiligheid mensen die tegen hun wil een nare seksuele ervaring met een bekende hebben gehad, motiveren zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken. 
Op deze website kunnen mensen die een ongewenste en ingrijpende seksuele ervaring hebben gehad, bekijken wat anderen hebben meegemaakt, wat hun gevoelens en twijfels waren, waarom zij professionele hulp hebben gezocht en wat dat hen heeft opgeleverd. De verhalen helpen slachtoffers te beseffen dat het niet oké is wat er is gebeurd en dat professionele hulp kan helpen.

De campagne is ontwikkeld in samenwerking met:

  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Centrum voor Seksueel Geweld
  • Slachtofferhulp Nederland
  • Politie
  • het Openbaar Ministerie
  • Rutgers
  • Fonds Slachtofferhulp